Hakkımızda

NEDİR?

İNOVATSO, Antalya 4.0 vizyonu çerçevesinde, yenilikçi yaklaşımlar etrafında bir araya gelen üyelerimiz, girişimci adayları ve öğrencilerin yararlanacağı fiziki altyapıya ve kaynaklara sahip bir iş ve inovasyon platformudur.

AMACIMIZ?

ATSO, Antalya için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi amacıyla oluşturduğu bu platform ile kentimizin yenilikçi ve katma değeri yüksek "bölgesel girişimcilik ekosistemi"ni oluşturmayı ve desteklemeyi amaçlamaktadır.

HEDEFİMİZ

  •   Üyelerimiz, girişimciler ve öğrenciler için inovasyon ortamını sağlamak,
  •   Fikirlerin tasarımında teknolojiye erişimi kolaylaştırmak,
  •   Birlikte iş yapma kültürünü oluşturmak,
  •   İşbirliği fırsatları sağlamak,
  •   Geleceğin girişimcilerine yönelik ufuk açıcı faaliyetler yürütmek,
  •  İnovatif (yenilikçi) ürün ve hizmet geliştiren yeni şirketlerin kurulmasını sağlamak, kurulmuş olanların gelişimine destek olmak.